Strona główna Blog Czym jest coaching - Definicja coaching

Czym jest coaching - Definicja coaching Dorożka, Sport i Sokrates

Badania coachingowe

Badania przeprowadzone przez Association Resources Centre w Pricewaterhouse Coopers wykazały, iż można czerpać korzyści płynące z coachingu w wielu aspektach życia. W badaniu wzięło udział 2165 osób z 64 krajów. U większości badanych zauważono poprawę w zakresie: samooceny/pewności siebie (80%), umiejętności komunikacji (72%), zdolności interpersonalnych (71%), wyników pracy (70%), relacji (73%) oraz równowagi między pracą a życiem prywatnym (63%). Wyniki wskazują, że coaching otwiera przed nami olbrzymie możliwości rozwoju.

Definicje coachingu - Pochodzenie słowa coaching

Coaching to słowo, które pochodzi od angielskiego wyrazu „coach”, czyli w wolnym tłumaczeniu autobus – dorożka. Dosłownie odnosi się do przemieszczenia osoby z pewnego miejsca w inne. Uwzględniając charakter treningu personalnego, możemy powiedzieć, że coaching pomaga w czynieniu indywidualnych progresów we własnym życiu. Dotyczy samorozwoju i wkraczania na wyższy poziom niż ten, na którym obecnie się znajdujemy. Bardzo trafnie o rozwoju mówią Thorpe i Clifford w książce podręcznik coachingu:” nieprzerwany proces wzrostu i uczenia się; dzięki niemu stajemy się kimś więcej, niż jesteśmy obecnie”. Tutaj więcej na temat tego, co to jest coaching.

Coach i Coachee

Coach pracuje z klientami w taki sposób by dzięki ukierunkowanej pracy, klienci szybko, zauważalnie i długoterminowo poprawili swoją efektywność w życiu prywatnym oraz zawodowym. Istnieje kilka zasad, o których warto pamiętać. Klient jest źródłem zasobów a coach poprzez odpowiednie zadawanie pytań, pomaga mu z nich korzystać. Coaching dotyczy całej osoby, a klient wybiera temat, nad którym będzie pracował z coachem. Coach i klient są równi sobie, a celem coachingu jest zmiana i działanie.

Coach Sokrates

Coaching jest dostatecznie nową dziedziną, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że jego korzenie dotykają najwcześniejszych etapów historii ludzkości. Czasami można usłyszeć, że pierwszym coachem był Sokrates. Duża ilość jego wypowiedzi ma charakter coachingowy. Sokrates nie wydawał poleceń, lecz zadawał pytania, które okazywały się pytaniami trafnymi. Między innymi z jego ust można było usłyszeć "niczego nie mogę nikogo nauczyć". Mogę jedynie skłonić do myślenia”.

Coaching to systematyczny proces oczekujący współpracy. Nakierowany na znajdowanie rozwiązań i wypracowanie rezultatów, w których coach ułatwia swojemu klientowi zwiększyć wydajność pracy oraz własny rozwój.

Pomaga wzbogacić doświadczenie prywatne i zawodowe. Koncepcję J. Rogers dotyczącą tego, czym jest coaching, można zawrzeć w kilku słowach. Coach pracuje z klientem po to by dzięki skierowanemu szkoleniu, coachee znacznie poprawił efektywność w życiu codziennym, zawodowym, jak również prywatnym. Celem coacha jest to by coachee rozwijał swój naturalny potencjał w ten sposób, jaki sam sobie ustali.

Brak obowiązującej definicji coachingu

Według wielu definicji w ogóle nie należy oceniać coachingu jako działalności edukacyjnej. Adresatem tego rodzaju działań jest obszar umiejętności klienta coachingu. Liczy się to, co wie i czego ma się jeszcze dowiedzieć. Czego chce się nauczyć lub w jakim zakresie udoskonalić. Coaching oparty jest na doświadczeniu. Ma swoje najsilniejsze korzenie w sporcie. Jako dyscyplina jeszcze młoda o poszukuje swojej ścieżki w innych środowiskach. Jest traktowany jako nieustruktalizowana rozmowa, ale może zdarzyć się, że będzie bardziej proceduralny. Będzie wtedy oparty na swego rodzaju technikach i ustrukturalizowaniu sesji.

To zjawisko będzie bliskie coachingowi partnerskiemu. Według opinii M. Bath O’Nail coach wnosi do coachingu bardziej ciekawość antropologa i dziennikarza. Określenie "coaching" stosuje się do opisywania różnych typów działań interwencyjnych. Dzieje się tak ze względu na częściowy brak oficjalnie obowiązującej definicji. Zasadniczo każdy może cokolwiek nazwać coachingiem. Można więc powiedzieć, że coaching to sztuka, która ułatwia uwolnić ludzki potencjał tak, aby osiągnąć znaczący i istotny cel.

Masz pytania? Napisz! z chęcią odpowiem!
godziny otwarcia:
Napisz do mnie wysyłając zapytanie z formularza obok.

Wyślij wiadomość